امروز : 01 آذر 1396

بیمه عمر پاسارگاد

مدیر فروش محمدرضا رمضان کد 9070242

پنج نکته ضروری قبل از خرید بیمه عمر

پنج نکته ضروری قبل از خرید بیمه عمر

پیش از بالا رفتن از نردبان موفقیت مطمئن شوید که آن را به جای درست تکیه داده اید (استیون کاوی)

1- مقدار پس انداز خود و مدت زمان تعهد به پرداخت آن را انتخاب نمایید

تفاوت ثروتمندان با فقرا :

ثروتمندان همه پولشان را سرمایه گذاری می کنند و بقیه را خرج می کنند، فقرا همه پولشان را خرج می کنند و بقیه را سرمایه گذاری می کنند (جیم ران)

مهمترین ویژگی بیمه عمر و سرمایه گذاری ، جمع آوری پس انداز های کوچک ما می باشد که به این پس انداز ها ، سود به صورت بهره مرکب و روز شمار تعلق می گیرد و همچنین به صورت همزمان و پس از پرداخت اولین قسط حق بیمه ، تحت پوشش تعهدات بیمه عمر قرار می گیریم . این حق بیمه در بازه های زمانی ماهیانه ، سه ماهه ، شش ماهه و سالیانه قابل پرداخت است.

قبل از آغاز سرمایه گذاری، مبلغی را انتخاب نمایید که در تاریخ های تعیین شده بتوانید حق بیمه خود را پرداخت کنید.

2- بهتر است پرداخت حق بیمه را به صورت سالیانه انتخاب نمایید

پرداخت های ماهیانه حق بیمه ، به علت مشغله زیاد و گرفتاری های روزمره ، ممکن است فراموش شود که البته این امر در بیمه های عمر و سرمایه گذاری زیاد اتفاق می افتد . عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر منجر به کاهش سود مشارکت در منافع بیمه ای می شود ( این سود در پایان هر سال محاسبه و به اندوخته اضافه می شود). پرداخت سالیانه حق بیمه به دلیل روز شمار بودن و سود مرکب، از 10 درصد سود بیشتر نسبت به پرداخت ماهیانه برخوردار می باشد. پس در صورت امکان بهتر است حق بیمه را به صورت سالیانه پرداخت کنید .

3-  پوشش های بیمه ای خود را انتخاب کنید

انتخاب صحیح این پوشش ها ( شامل پوشش های از کار افتادگی ، حادثه ، بیماری های خاص و ... ) اهمیت فراوانی دارد .

** پیشنهاد ما تماس با مشاور بیمه عمر و سرمایه گذاری می باشد . توسط این مشاوره شما قادر خواهید بود با توجه به شرایط مورد نظرتان ، بهترین پوشش ها و تعهدات را انتخاب و یک سرمایه گذاری صحیح انجام دهید**

4- دیدگاه بلند مدت داشته باشید

به علت اینکه ویژگی زمانی این بیمه نامه اهمیت دارد ، جهت استفاده از مزایای بیمه ای و همچنین سرمایه گذاری ، باید دیدگاهی بلند مدت ( 10 ، 15 ، 20 و 30 ساله ) داشته باشید . اگر بخواهید کمتر از 5 سال بیمه نامه خود را بازخرید کنید برای شما سودی نخواهد داشت. اما با گذشت زمان همین پس اندازهای اندک ، منجر به دارایی و سرمایه هنگفتی خواهد شد .

5- همین امروز اقدام کنید

یک سفر هزار فرسنگی با همان گام اول شروع می شود. ( کنفسیوس)

اقدام ، مهمترین گام در راستای موفقیت در همه زمینه ای است . 

تصور کنید پدر شما در ابتدای تولدتان یک بیمه عمر و سرمایه گذاری برایتان تهیه می کرد و با پرداخت حق بیمه ، در بیست و پنج سالگی یک سرمایه عظیم به شما هدیه می داد ( برای تهیه مسکن ، ازدواج و ... ) در آن صورت زندگی بهتری نداشتید؟

بیمه عمر مانند چتر نجات خلبان است. در روز نیاز اگر در دسترس نباشد، دیگر کاری از دست کسی برنمی آید و فرصت جبرانی باقی نمی گذارد.

تا دیر نشده اقدام کنید ...

انتخاب بیمه عمر در امروز = آسایش و تضمین آینده شما