امروز : 01 آذر 1396

بیمه عمر پاسارگاد

مدیر فروش محمدرضا رمضان کد 9070242

شماره حسابهای بیمه پاسارگاد

برای شروع قرارداد بیمه نامه عمر و تامین آتیه اولین پرداخت شما به صورت فیش واریزی یا پرداخت اینترنتی به حساب های بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد دربانک های زیر می باشد.

شماره حساب های بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد

شماره شبا حساب بانک پاسارگاد IR710570022581000481111002

ورودبه اینترنت بانک پاسارگاد

شماره شبا حساب بانک ملت IR420120000000004722356264

ورودبه اینترنت بانک ملتبعد از اولین پرداخت شما و صدور بیمه نامه، پرداخت بقیه اقساط با دفترچه صادر شده در بانک پاسارگاد ، تجارت یا کشاورزی امکان پذیر می باشد.

شما در هر جای ایران که باشید با مراجعه به یکی از شعب بانک های ذکر شده می توانید حق بیمه های خود را  پرداخت نمائید.