امروز : 01 آذر 1396

بیمه عمر پاسارگاد

مدیر فروش محمدرضا رمضان کد 9070242

تخفیف سایر رشته های بیمه ای

تخفیف سایر رشته های بیمه ای

شرکت بیمه پاسارگاد برای بیمه نامه های ثالث ، بدنه ،آتش سوزی منزل مسکونی ، درمان مسافرتی و حوادث انفرادی تخفیف ویژه ای بین %2.5 تا 40% برای بیمه گذاران عمر وتأمین آتیه بر اساس ارزش مالی بیمه نامه و مطابق با جدول زیر در نظر گرفته است:

 

گروه 1

گروه 2

گروه3

گروه4

گروه5

گروه6

ثالث

%2.5

%2.5

%2.5

%2.5

%2.5

%2.5

بدنه

10%

15%

20%

25%

30%

35%

آتش سوزی منزل

20%

20%

30%

30%

35%

40%

حوادث انفرادی

20%

20%

30%

30%

35%

40%

درمان مسافرتی

10%

15%

20%

25%

30%

35%

 

با ارائه این خدمت ، بیمه گذاران بیمه نامه های عمر وتأمین آتیه علاوه بر سایر مزایا امکان برخورداری کوتاه مدت از بسیاری منافع را خواهند داشت. به طور مثال دریافت 35% تخفیف در بیمه نامه بدنه اتومبیل ، مبلغی در حدود  350 هزار تومان تخفیف برای بیمه گذار ایجاد میکند که در واقع بخش زیادی از حق بیمه پرداختی وی بابت بیمه عمر وتأمین آتیه را جبران نموده و در برخی از موارد کلا بیمه نامه عمر وتأمین آتیه را تبدیل به بیمه نامه ای رایگان می کند.

آرامش شما ، هدف ما