امروز : 01 آذر 1396

بیمه عمر پاسارگاد

مدیر فروش محمدرضا رمضان کد 9070242

جدول استعلام بیمه عمر

استعلام بیمه عمر و تامین آتیه (بزرگسال)

1-این استعلام برای افراد بزرگ سال (بالای 12 سال) محاسبه شده است

2-سن بیمه شده 30 سال.*(این سن به عنوان مثال می باشد و افراد از بدو تولد می توانند از این بیمه نامه برخوردار شوند)

3-مدت بیمه نامه 30سال

4-روش پرداخت به صورت سالانه

5-درصد افزایش سالانه حق بیمه پرداختی 10 درصد

6-پوشش های حادثه شامل فوت حادثه، نقص عضو حادثه و هزینه پزشکی حادثه لحاظ شده است

7-پوشش معافیت از پرداخت در صورت از کارافتادگی دائم و کامل لحاظ نشده است

8-پوشش بیماریهای خاص دارد

9-پوشش آتش سوزی منزل مسکونی بیمه گذار را شامل می شود.


لطفا جهت دریافت استعلام بیمه عمر و تامین آتیه روی حق بیمه پرداختی ماهانه کلیک کرده و جدول مربوطه را مشاهده فرمایید.

حق بیمه 50 هزار تومان ماهیانه

حق بیمه 100 هزار تومان ماهیانه

حق بیمه 200 هزار تومان ماهیانه

حق بیمه 300 هزار تومان ماهیانه

راهنمای استفاده از استعلام بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد


استعلام بیمه عمر و تامین آتیه (کودک و نوجوان)

1-این استعلام برای بیمه آتیه کودک و نوجوان (تا سن 12 سالگی) محاسبه شده است
2-سن بیمه شده 1 سال.*(این سن به عنوان مثال می باشد و افراد از بدو تولد می توانند از این بیمه نامه برخوردار شوند)
3-مدت بیمه نامه 30سال
4-روش پرداخت به صورت سالانه
5-درصد افزایش سالانه حق بیمه پرداختی 10 درصد.*پوشش های این بیمه نامه از سن 12 سالگی بیمه شده قابل ارائه می باشد و بر روی جداول استعلام زیر نیز لحاظ گردیده است.
 
لطفا جهت دریافت استعلام بیمه عمر و تامین آتیه روی حق بیمه پرداختی ماهانه کلیک کرده و جدول مربوطه را مشاهده فرمایید.

حق بیمه 50 هزار تومان ماهیانه

حق بیمه 100 هزار تومان ماهیانه

حق بیمه 200 هزار تومان ماهیانه

حق بیمه 300 هزار تومان ماهیانه

 راهنمای استفاده از استعلام بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد