امروز : 01 آذر 1396

بیمه عمر پاسارگاد

مدیر فروش محمدرضا رمضان کد 9070242

پوشش بیمه درمان تکمیلی

پوشش بیمه درمان تکمیلی

آسودگی شما و خانواده شما در زمان نیاز به پوشش های بیمه ای بیشتر ...

سلامتی شما ، آرزوی ماست ...

شرکت بیمه پاسارگاد پس از اجرای طرح تکمیل پوششهای بیمه ای به منظور رفاه بیشتر بیمه شدگان تحت پوشش خود و نیز با هدف ارائه خدمات بهتر و نوین برای اولین بار در صنعت بیمه کشور در زمینه بیمه عمر و تامین آتیه طرح پوشش تکمیلی درمان بیمه شدگان بیمه های عمر وتامین آتیه بدون پرداخت حق بیمه را ارائه داده است.

در این پوشش جدید شرکت بیمه پاسارگاد پوشش های بیمه ای را برای بیمه شدگان کامل و جامع تر می کند و همچنین هیچ گونه هزینه اضافی ، حق بیمه اضافی یا کسر از صندوق را به همراه ندارد.

با ارائه این پوشش بیمه شدگانی که ارزش بازخرید صندوق بیمه نامه ایشان به 2.000.000 تومان (با سپرده یا بدون سپرده) رسیده باشد می توانند از پوشش های زیر برخوردار شوند:

الف- هزینه های بستری در بیمارستان تا سقف 2.000.000 تومان قابل افزایش تا 5.000.000 تومان

ب- هزینه جراحی های تخصصی تا سقف 4.000.000 تومان قابل افزایش تا 10.000.000 تومان

بیماری های تحت پوشش:
1- قلب   2- مغز و اعصاب
3- پیوند کلیه   4- پیوند کبد
5- پیوند مغز استخوان   6- پیوند ریه

نکته مهم: وجود این پوشش گزینه مناسبی برای بیمه گذاران گروهی می باشد که قصد دریافت بیمه نامه درمان تکمیلی از شرکت بیمه پاسارگاد را نیز دارند. وجود این پوشش تأثیر زیادی در کاهش مبلغ حق بیمه درمان تکمیلی سازمان مربوطه خواهد داشت، چرا که دیگر نیازی به دریافت این دو پوشش در بیمه درمان گروهی نخواهند داشت و به صورت رایگان در قالب بیمه عمر و تأمین آتیه ارائه خواهد شد.