امروز : 01 آذر 1396

بیمه عمر پاسارگاد

مدیر فروش محمدرضا رمضان کد 9070242

الحاقیه های بیمه عمر

بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد شامل 4 الحاقیه اصلی پوشش های بیمه ای می باشد. متن الحاقیه های فوق به صورت فایل تصویری قرار گرفته است که می توانید آن را دریافت کرده و مطالعه نمائید.

1-1 شرایط پوشش تکمیلی بیمه فوت،نقص عضو و از کارافتادگی جزئی،کلی و دائم و هزینه پزشکی در اثر حادثه
1-2 شرایط پوشش تکمیلی بیماریهای خاص
1-3 شرایط پوشش تکمیلی معافیت از پرداخت حق بیمه و پرداخت سرمایه بیمه ازکارافتادگی به هر علت
1-4 شرایط پوشش تکمیلی بیمه آتش سوزی، صاعقه و انفجار منزل مسکونی