امروز : 02 آبان 1396

بیمه عمر پاسارگاد

مدیر فروش محمدرضا رمضان کد 9070242

نمونه بیمه عمر و خسارت های پرداختی

بیمه پاسارگاد

از اهداف اصلی شرکت بیمه پاسارگاد جذب رضایت مشتریان و  ایجاد اعتماد و همچنین مشتری مداری میباشد. در همین راستا بیمه نامه عمر و تامین آتیه این شرکت دارای قراردادی کامل و کاملا مشخص و معین می باشد.

نمونه قرارداد و بیمه نامه عمر و تامین آتیه پاسارگاد

نمونه قرارداد و بیمه نامه عمر

نمونه قرارداد و بیمه نامه عمر


جدول سرمایه بیمه عمر

جدول سرمایه بیمه عمر  شامل شرحی از سن بیمه شده،مبلغ پرداختی،مدت بیمه،روش پرداخت،درصد افزایش سالانه،پوشش های بیمه ای و در نهایت سرمایه و صندوق این بیمه نامه می باشد.

جدول سرمایه بیمه عمر


نمونه خسارت پرداختی فوت طبیعی

نمونه خسارت پرداختی فوت طبیعی

نمونه خسارت پرداختی فوت طبیعی


نمونه خسارت پرداختی فوت بر اثر حادثه

نمونه خسارت پرداختی فوت بر اثر حادثه

نمونه خسارت پرداختی فوت بر اثر حادثه


نمونه خسارت پرداختی بیماریهای خاص

نمونه خسارت پرداختی بیماریهای خاص

نمونه خسارت پرداختی بیماریهای خاص


نمونه معافیت از پرداخت حق بیمه از کارافتادگی کامل و دائم بر اثر بیماریهای خاص

نمونه معافیت از پرداخت حق بیمه از کارافتادگی کامل و دائم بر اثر بیماریهای خاص


نمونه خسارت پرداختی از کار افتادگی موقت بر اثر حادثه

نمونه خسارت پرداختی از کار افتادگی موقت بر اثر حادثه